Autour de Spiennes

Le blog des mines néolithiques de Spiennes et de l'archéologie en Wallonie

3 février 2019

15-17 maart 2019 – Interuniversitaire initiatiestage vuursteenbewerking

Filed under: Jobs & Stages — HĂ©lène Collet @ 17:17

Doelgroep
1) Studenten Archeologie – Bachelor 3, Master en doctorandi – ingeschreven aan een universiteit.
2) Post-doctorandi, professionelen, amateurs.
De aanvragen voor deelname moeten per mail verzonden worden voor 18 februari 2019 ten laatste.

Doelstellingen
Dankzij de opgedane ervaring beter in staat zijn het lithische archeologische materiaal te analyseren, in het kader van een eindverhandeling of een professionele activiteit.
Om hierin te slagen zal de stagiaire ervaring opdoen in het:
o Vertrouwd geraken met de voornaamste principes van vuursteenbewerking.
o Toetsen van theoretische principes aan de praktijk, in de praktijk omzetten van verschillende
vuursteenbewerkingstechnieken en technologieën van Paleolithicum tot Neolithicum, met de
bedoeling deze beter te begrijpen.
o Herkennen van vuursteenbewerkingsfouten.
o Bewust worden van de mogelijkheden en beperkingen van de materie om zo beter de keuzes van
de vuursteenbewerker te kunnen begrijpen: een begrip van het voortdurende compromis tussen
het doel en de beperkingen van de materie laat een betere inschatting toe van de mens achter het
voorwerp.

Vereiste ervaring
De studenten worden verondersteld een cursus practicum materiaalstudie Prehistorische lithische
artefacten gevolgd te hebben. Ervaring in vuursteenbewerking is niet vereist.

Taal
Tweetalige stage: Frans-Nederlands (indien nodig ook Engels).
Plaats
Préhistomuseum
Rue de la grotte 128, 4400 Flémalle (Belgique)

Duur
3 opeenvolgende dagen (vrijdag, zaterdag en zondag) van 9 tot 17.30 uur

Data stage academiejaar 2018-2019
15-16-17 maart 2019.

Aantal deelnemers
Maximum 10 personen per stage.

Organisatie
Cécile JUNGELS (Préhistomuseum)
Tel. : 04/275 49 75 – 0486 78 32 53
Email : cjungels@prehisto.museum

Docenten
Christian CASSEYAS (Préhistomuseum)
Christian LEPERS (CETREP)
Manuel MAINGEOT (Préhistomuseum)
Philippe PIRSON (CETREP)

Praktische gegevens
o Inschrijving
De aanvragen voor deelname moeten per mail verzonden worden aan Christian CASSEYAS
(ccasseyas@prehisto.museum) en CĂ©cile JUNGELS (cjungels@prehisto.museum) voor 18 februari 2019 ten
laatste. De aanvrager wordt verzocht de volgende gegevens te preciseren: naam, voornaam, adres, email,telefoonnummer, universiteit, studieniveau, oriëntering en het onderwerp van de eindverhandeling. Hij/Zij wordt eveneens verzocht zijn/haar ervaringsniveau met betrekking tot vuursteenbewerking aan te stippen (geen-matig-goed) en in het kort zijn/haar motivatie te omschrijven*.
De lijst van de deelnemers zal op 1
ste maart 2019 aan de aangenomen studenten overgemaakt worden.
o Tarief
150 € per persoon.
De stage wordt ter plaatse op vrijdagmiddag cash betaald of via bancontact.
o Logies en maaltijden
Geen logies mogelijk.
Middagmaal zelf te voorzien.
Mogelijkheid om in het “Archéorestaurant” van het Museum te eten.
o Uitrusting
De noodzakelijke uitrusting staat ter beschikking van de studenten (grondstof, gereedschap en
bescherming).
Warme kledij en gesloten schoeisel zelf te voorzien.

Pas de commentaire

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress